Klimavenlige gravsten vil forandre kirkegårde

Kvinde står med sea urchin mindesten på kirkegård

Iværksætter bringer ler ind som materiale som alternativ til traditionelle sten.

Hvert år sejles tonsvis af gravsten til Danmark fra stenbrud i Indien og Kina. Når et gravsted senere sløjfes, bliver stenen knust til skærver. Det er langt fra klimavenligt.

Det fik stenhugger og iværksætter Nikolaj Tymm-Andersen til at tænke i alternativer. Hvorfor ikke lave gravsten eller mindeplader i lette og mere bæredygtige materialer, som ikke skal sejles jorden rundt?

Ideen præsenterede han for designeren Timothy Jacob Jensen, og efter utallige forsøg og eksperimenter med forskellige materialer, faldt valget på ler. Resultatet er blevet Timestone som nu fremstilles i to udgaver og mange farver.

Kirkegårde under forandring

Danske kirkegårde er inde i en mindre revolution. Giftsprøjten er væk og snart følger gasbrænderen efter. Gartnernes køretøjer, maskiner og værktøj bliver elektriske – og der tænkes i gode levesteder for fugle, sommerfugle, smådyr og kirketårnets flagermus. Pindsvin skal afløse brugen af gift, når dræbersneglene skal bekæmpes.

– Vi arbejder efter FN’s Verdensmål om bæredygtighed, og det samme gør stadig flere af landets kirker og kirkegårde, fortæller Ann Dora Meier, leder af kirkegårdene i Skive, Resen og Egeris.

For hende handler det også at plante blomster, buske og træer som er hjemmehørende i Danmark. Et-årige planter skal helst erstattes af flerårige, og kompost skal afløse kirkegårdenes store forbrug af spagnum og kunstgødning.

Ved begravelser og urnenedsættelse vil hun også gerne opfordre de pårørende til at træffe mere bæredygtige valg. Og det ligger i tiden, mener hun.

Læs mere på grønteknik